Hľadať

Všeobecné zásady

Norma ČSN EN 13120 sa vzťahuje na všetky vnútorné žalúzie inštalované na miestach, kde majú prístup deti vo veku od 0 do 42 mesiacov, ako sú napríklad byty, rodinné domy, hotely, nemocnice, kostoly, obchody, školy a všeobecne všetky verejné miesta. Interiérové žalúzie, pri ktorých nevznikajú nebezpečné slučky ovládacieho mechanizmu, sa z hľadiska plnenia tejto normy považujú za zodpovedajúce.

Norma sa, naopak, nevzťahuje na miesta, kde sa výskyt detí nepredpokladá, ako sú kancelárie, výrobné haly, laboratóriá a podobne. V tomto prípade musí byť na výrobku upozornenie s nasledujúcim textom: „Výrobok je určený na inštaláciu v priestoroch, kde sa nepredpokladá prístup detí“.

Nebezpečenstvo uškrtenia dojčaťa a malých detí vzniká tam, kde môže prístupná šnúra (šnúry), ktorá je súčasťou vnútornej clony, vytvoriť nebezpečnú slučku alebo predstavuje nebezpečenstvo zamotania. Nebezpečné slučky sa môžu vytvoriť ťahaním šnúr alebo vnútorných šnúr.

Nebezpečenstvo uškrtenia možno najlepšie odstrániť úplne tak, že šnúra je mimo dosahu detí. Ak sa šnúra požaduje na ovládanie vnútornej clony, musí sa pravdepodobnosť uškrtenia minimalizovať tým, že sa odstráni nebezpečná slučka, buď použitím systému na pretrhnutie, alebo použitím upevneného napínacieho systému.

Systém na pretrhnutie

Dĺžka vyťahovacej šnúry musí byť obmedzená takto:

  • Ak nie je špecifikovaná montážna výška, dĺžka ťahacieho lanka bude menšia alebo rovnaká ako 2/3 výšky clony.
Systém na přetrhnutí 2/3 výšky clony
  • Ak je výška zadaná, vzdialenosť od podlahy k spodnej časti ťahacieho lanka bude aspoň 0,6 m.
Systém na přetrhnutí spodnej časti aspoň 0,6 m

Nebezpečná slučka musí byť odstránená v priebehu postupného pôsobenia zaťaženia 6 kg alebo najneskôr do 5 sekúnd po pôsobení.

Upevnený (pevný) napínací systém

Upevnený napínací systém zabraňuje, aby sa slučka retiazky uvoľnila. Dosiahne sa to montážou upevneného prídržného zariadenia v maximálne možnej vzdialenosti od ovládacieho mechanizmu. Vzdialenosť medzi dvoma prameňmi slučky nesmie byť väčšia ako 50 mm v mieste výstupu z pevného napínacieho zariadenia a súčasne musia byť vyťahovacie šnúry obmedzené nasledovne:

Ak nie je špecifikovaná výška inštalácie a ak je výška clony menšia ako alebo sa rovná 2,5 m, dĺžka vyťahovacej šnúry je menšia ako alebo rovná 1 m.

Ak nie je špecifikovaná výška inštalácie a ak je výška žalúzie viac ako 2,5 m, dĺžka šnúr je menšia alebo sa rovná výške clony s odpočítaním hodnoty 1,5 m.

Ak je inštalačná výška špecifikovaná, bude vzdialenosť od podlahy k spodnej časti ovládacej šnúry aspoň 1,5 m.

Upevnený napínací system

Popis bezpečnostných komponentov, ktoré dodávame k našim vnútorným žalúziám a roletám, uvádzame v časti ISOTRA ochranné systémy.

Informácie na týchto webových stránkach majú len informatívny charakter a slúžia ako všeobecný úvod do tejto problematiky. Jediným záväzným dokumentom sú ČSN vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v platnom znení. Spoločnosť ISOTRA, a. s., nie je nijako zodpovedná za prípadné chybné, neúplné alebo zavádzajúce informácie. Spoločnosť ISOTRA, a. s., nie je zodpovedná ani za straty spôsobené spoliehaním sa len na tieto informácie.